ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Erlauer Balázs, mint az ATMO Közösségi-Játék-Film (ATMO) rendezője és eszmei alkotója az ATMO elkészítésében való részvételt a következő feltételekkel teszi lehetővé a jelentkezők számára:

1. Az ATMO célja egy közösségi film létrehozása, melyben azonban nem csupán a végeredmény, hanem az alkotás folyamata is egyaránt lényeges. Az ATMO a Covid-19 járványhoz kapcsolódó kollektív bezártság élményét, az önkéntes karantént, valamint az ismeretlentől, a megfoghatatlantól való félelmet szeretné feldolgozni a résztvevők saját élményei által inspirálva, azokat mégis egy szerepjátékos hozzáállással áttranszformálva egy alternatív valóságba, ezen felül pedig az élmények tanulságait is hivatott összesíteni, és filmes formanyelven feldolgozni.

2. Az ATMO elkészítésében való részvételre bármely természetes személy jelentkezhet, aki a jelen szabályzatokat elfogadja és betartja. A résztvevők tetszőleges számú videót beküldhetnek. Az ATMO végleges változata szerkesztésének jogát Erlauer Balázs fenntartja magának, így semmilyen kötelezettséget nem vállal a beküldött művek felhasználására vagy szerepeltetésére.

3. Az ATMO projektben résztvevők a művek beküldésével nyilatkoznak, hogy az általuk beküldött mű eredeti alkotásuk, amely sem mások személyiségi vagy szellemi jogát, sem törvényt nem sért. A résztvevők teljes és kizárólagos felelősséggel tartoznak azért, hogy az általuk beküldött művek vonatkozásában harmadik személy szerzői joga vagy személyiségi joga nem áll fenn, a műben megjelenő termékek és szolgáltatások nevének és esetleges védjegyének szerepeltetéséhez engedéllyel rendelkezik, továbbá a műben szereplő harmadik személyek a mű elkészítéséhez és közzétételéhez hozzájárultak. Amennyiben alapos indokkal felmerül, hogy valamely mű a jelen szabályzatokban foglaltaknak nem felel meg, a mű a projektben nem használható fel, törlésre kerül. Az esetleges jogsértő tartalmakért való felelősség kizárólag a beküldőt terheli.

4. Az ATMO projektben való részvétel önkéntes és díjmentes, azzal kapcsolatban a résztvevő semmilyen pénzbeli vagy egyéb igényt vagy követelést nem támaszthat Erlauer Balázzsal vagy az ATMO projekt más résztvevőjével vagy szerkesztőjével szemben.