SZERZŐI JOGI SZABÁLYZAT

 

Jelen szerzői jogi szabályzat az ATMO Közösségi-Játék-Film (ATMO) projekthez kapcsolódó és ahhoz Erlauer Balázs rendelkezésére bocsátott felvételek szerzői jogi kérdéseit rendezi.

 

 1. Az ATMO projektben résztvevők műveik beküldésével tudomásul veszik, hogy a beküldött művek Erlauer Balázs által az ATMO projekt elkészítése során tetszőleges módon felhasználásra kerülhet, és a felek között felmerülő valamennyi szerzői jogi kérdés jelen szabályzat kizárólagos hatálya alá tartozik.

 

 1. A résztvevők a műveik beküldésével tudomásul veszik jelen szabályzat rendelkezéseit, és azokat kizárólagosan kötelezőnek tekintik magukra.

 

 1. A résztvevők a művek beküldésével nyilatkoznak, hogy az általuk beküldött mű eredeti alkotásuk, amely sem mások személyiségi vagy szellemi jogát, sem törvényt nem sért. A résztvevők teljes és kizárólagos felelősséggel tartoznak azért, hogy az általuk beküldött művek vonatkozásában harmadik személy szerzői joga vagy személyiségi joga nem áll fenn, a műben megjelenő termékek és szolgáltatások nevének és esetleges védjegyének szerepeltetéséhez engedéllyel rendelkezik, továbbá a műben szereplő harmadik személyek a mű elkészítéséhez és közzétételéhez hozzájárultak. Amennyiben alapos indokkal felmerül, hogy valamely mű a jelen szabályzatokban foglaltaknak nem felel meg, a mű a projektben nem használható fel, törlésre kerül. Az esetleges jogsértő tartalmakért való felelősség kizárólag a beküldőt terheli.

 

A résztvevők a művek beküldésével kizárólagos felelősséget vállalnak valamennyi általuk történt jogsértő felhasználásból eredő vagyoni és nem vagyoni hátrányért.

 

 1. Jelen szabályzati rendelkezései valamennyi, az ATMO projekthez beküldött műre vonatkoznak, tekintet nélkül arra, hogy azok írott, zenei, filmes, animációs vagy egyéb alkotások.

 

 1. A résztvevők a 3. pontban rögzítettekkel összhangban szavatolnak azért, hogy a beküldött művek feletti minden szerzői joggal (különös tekintettel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti vagyoni jogokkal) kizárólagosan rendelkezni jogosult.

 

 1. A művek beküldésével a résztvevők teljeskörű, korlátlan és kizárólagos jogot engednek Erlauer Balázs és esetleges jogutódai számára, hogy a beküldött műveket kereskedelmi vagy nem-kereskedelmi célokra tetszőlegesen felhasználja. Jelen szabályzat alapján a művek beküldésével a résztvevők valamennyi átruházható szerzői jogukról (különös tekintettel a vagyoni jogokra) ellenérték nélkül lemondanak Erlauer Balázs javára, e jogokat Erlauer Balázsra átruházzák. A művek beküldését követően a művekre vonatkozó valamennyi átruházható szerzői joggal kizárólagosan Erlauer Balázs és esetleges jogutódai jogosultak rendelkezni.

 

 1. Jelen szabályzat alapján Erlauer Balázs jogosult a műveket
  • nyilvánosságra hozni
  • a beküldött műveket bármilyen módon megváltoztatni, átalakítani, szerkeszteni
  • a beküldött műveket (egyebek mellett) többszörözni, terjeszteni, nyilvánosan előadni, nyilvánossághoz közvetíteni, átdolgozni, kiállítani
  • harmadik személyek részére engedélyt adni a művek felhasználására
  • harmadik személyek részére a szerzői jogokat részben vagy teljesen átengedni
  • az ő javára átruházott szerzői jogokat harmadik személy részére átruházni

 

 1. Jelen szabályzat alapján Erlauer Balázs jogosult az ATMO Közösségi-Játék-Film szerzőjeként magát feltüntetni.

 

 1. Valamennyi résztvevő, akinek beküldött műve az ATMO projektben felhasználásra kerül, jogosult arra, hogy az elkészült ATMO Közösségi-Játék-Film szerzői között teljes nevével feltüntetésre kerüljön. E jog a felhasznált beküldött felvételeken szereplő valamennyi személyt megilleti. A résztvevőknek e joguk gyakorlásához külön nyilatkozatot tenniük nem kell, ellentétes nyilatkozatuk hiányában a szerzők között feltüntetésre kerülnek.

 

Az ATMO Közösségi-Játék-Film szerzői között feltüntetett résztvevők az ATMO Közösségi-Játék-Filmnek kizárólag az általuk beküldött művek erejéig szerzői, így a szerzőként való feltüntetés semmilyen további személyhez fűződő vagy vagyoni jogot nem keletkeztet a résztvevők javára az ATMO kapcsán.

 

 1. A beküldött művek felhasználásából befolyó valamennyi díj, támogatás, költségtérítés, ellenérték és bármilyen más egyéb befolyt összeg kizárólagosan Erlauer Balázst illeti. A résztvevők a műveket mindennemű remélt ellenszolgáltatás nélkül bocsátják Erlauer Balázs rendelkezésére, a művekért sem a jelenben, sem a jövőben semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosultak, a beküldött művekkel kapcsolatban sem vagyoni, sem más követelést Erlauer Balázzsal vagy jogutódaival szemben nem támaszthatnak.

 

 1. Jelen szabályzat alapján a résztvevők a beküldött művek felhasználásra más személynek semmilyen jogot nem engedhetnek, valamint a műveket Erlauer Balázs engedélye nélkül maguk sem jogosultak más célra hasznosítani vagy közzétenni.

 

 1. Erlauer Balázs jogosult jelen szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítani azzal, hogy a műveket beküldőket a szabályzat változásáról értesíteni köteles.